Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD93 UOKiK
Dorota Karczewska Wiceprezes UOKiK UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID23 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID24 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD77 MZ
Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UA23 MF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. Więcej
UD76 MF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
UC70 MRiF
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF III/IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. Więcej
UD75 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. Więcej
UD72 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UD73 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej

do góry