Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID26 MKiDN
Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD78 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekratarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. Więcej
UD79 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
UD80 MNiSW
Leszek Sirko Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. z autopoprawką Więcej
ID25 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UB9
Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. Więcej
RD89 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD90 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. Więcej
RD91 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD92 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry