Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD90 MZ
GIS
Marek Posobkiewicz Główny Inspektorat Sanitarny MZ Więcej
UD91 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
IA2 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC75 MSiT
Dariusz Rogowski Podsekretarz Stanu MSiT III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. z autopoprawkami Więcej
UC74
Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD87 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. ze zmianami Więcej
ID30 MON
Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UB10 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2016 r. Więcej
UD85 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI WYCOFANY Więcej
UD86 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2017 r. Więcej

do góry