Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC78 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD105 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS WYCOFANY Więcej
RD115 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC77 MSWiA
Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2017 r. Więcej
ID36 MC
Witold Kołodziejski Sekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. ze zmianami Więcej
UD101 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. Więcej
UD103 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD104 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 czerwca 2017 r Więcej
UD98 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. Więcej
RD111
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry