Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID40 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT Więcej
UD115 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. z autopoprawkami Więcej
UD114 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r. Więcej
UD110 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. Więcej
UD111 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD112 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r. Więcej
UD113 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r. Więcej
UD108 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r. Więcej
UD109 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. Więcej
IC4 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry