Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD125 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD131 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD123 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD129 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r. Więcej
UD130 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. Więcej
ID42 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD128 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD127 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. z autopoprawkami Więcej
UC80
Paweł Sałek Sekretarz Stanu IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2017 r. Więcej
UA24 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej

do góry