Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD146 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2017 r. Więcej
UD147 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD148 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
RD132 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UA27 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. Więcej
UC82 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r. Więcej
UC83 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. Więcej
UD143 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD144 MRiF
Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. Więcej
UD142 MPiT
Marcin Ociepa Sekretarz Stanu MPiT Więcej

do góry