Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID45 ME
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 października 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD134 ME
Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD138 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD135 ME
Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD137 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD136 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD133 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID44 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD145 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY RM przyjęła 18 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
RD131 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry