Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC86 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD161 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. Więcej
UD160 MZ
Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 sierpnia 2017 r. Więcej
UD162 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2017 r. Więcej
UD159 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej
UA28 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD158 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI WYCOFANY Więcej
UD157 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lutego 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD156 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UC85 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2017 r. z autopoprawką Więcej

do góry