Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID49 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD143 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD172 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2019 r. z autopoprawką Więcej
ID48 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID47 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD142 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD141 MSP
Henryk Kowalczyk – zastępujący Ministra Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID46 MRiRW
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD170 MSP
Mikołaj Wild Podsekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD171 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej

do góry