Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD177 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID58 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD150 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD149 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD147 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD148 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD146 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD145
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD175 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
UD174 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. Więcej

do góry