Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD581 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD580 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
ID274 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r. Więcej
ID273 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT IV kwartał 2019 r. Więcej
RD579 Prezes UOKiK
Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK IV kwartał 2019 r. Więcej
RD578 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD576 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD569 MSWiA
Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
RD577
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD571
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry