Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

99
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
100

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych IV kwartał 2020 r. Więcej
99

Projekt  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020

Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
98

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej IV kwartał 2020 r. Rozporządzenie PRM z dnia 25.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2089)
ogłoszony
Więcej
96

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Pan Marek Niedużak Podsekretarz Stanu IV kwartał 2020 r. Więcej
95

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Marek Niedużak Podsekretarz Stanu I kwartał 2021 r. Więcej
97

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020

Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
94

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii IV kwartał 2020 r. Więcej
93

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej
92

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Michał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef KPRM III kwartał 2020 r. Więcej
91

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych

Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry