Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

558
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD234 Prezes RCL
Krzysztof Szczucki Prezes Rządowego Centrum Legislacji Prezes RCL IV kwartał 2020 r. Więcej
RD233 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
UC65 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ I kwartał 2021 r. Więcej
RD232 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. Więcej
RD231 MEiN
Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki MEiN IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października w trybie obiegowym Więcej
RD230 MEiN
Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki MEiN IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października w trybie obiegowym Więcej
RD229 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD228 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 października w trybie obiegowym Więcej
RD227 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
ID102 MFFiPR
Piotr Dziedzic Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Podsekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2020 r. Więcej
UD140 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2020 r. Więcej
UC64 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2020 r. Więcej
UD141 MAP
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych MAP IV kwartał 2020 r. Więcej
UC63 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
UC62 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. Więcej
RD226 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 października w trybie obiegowym Więcej
RD225 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnęrtrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
RD224 MON
Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu MON I kwartał 2021 r. Więcej
RD223 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Marcin Horała Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego IV kwartał 2020 r. Więcej
IA2 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI I kwartał 2021 r. Więcej
UD139 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2020 r. Więcej
RD222 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 października 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
ID101 MC
Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w KPRM MC IV kwartał 2020 r. Więcej
ID100 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
UD138 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2020 r. Więcej
UC61 MKDNiS
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKDNiS IV kwartał 2020 r. Więcej
UD137 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2020 r. Więcej
ID99 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
ID98 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD220 MRiPS
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
RD221 Prezes UZP
Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Prezes UZP IV kwartał 2020 r. Więcej
UD136 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD219 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 października 2020 r. Więcej
RD218 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2020 r. z autopoprawką oraz z uwagami Więcej
UC60 MF
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2020 r. Więcej
RD217 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS IV kwartał 2020 r. Więcej
UD135 MRPiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
UD134 MRPiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2020 r. Więcej
UD133 MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR IV kwartał 2020 r. Więcej
RD216 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 września 2020 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry