Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZD112 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR Więcej
ZD113 MKiDN
Piotr Żuchowski Sekreatrz Stanu MKiDN WYCOFANY Więcej
UA49 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. Więcej
RD381 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD382 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes GUS Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 19 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID205 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2015 r. ze zmianami Więcej
RD380 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD377 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD378 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD376 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UC150 MNiSW
MZ, MIiR, MRiRW
Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW III kwartał 2015 r. Więcej
UC151 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r. z autopoprawką oraz zmianami Więcej
UD188 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
RD375 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UC149 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF III kwartał 2015 r. Więcej
RD372 GUS
Janusz Witkowski Prezes GUS GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD187 MSP
Zdzisław Gawlik Sekretarz Stanu MSP Więcej
UC148 MRiRW
MIiR
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. Więcej
RD373 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD374 GUS
Janusz Witkowski Prezes GUS GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID204 MIiR
Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD186 MF
Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2014 r. Więcej
ZD111 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 maja 2015 r. Więcej
UA48 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 września 2014 r. Więcej
UD185 MPiPS
MŚ, MSW, MIiR
Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu MPiPS IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2014 r. z autopoprawkami Więcej
UC146 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG II kwartał 2015 r. Więcej
UC147 MIiR
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. Więcej
UD184 MSW
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW Więcej
UC145 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 maja 2015 r. Więcej
ID203 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2015 r. Więcej
RC58 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK III kwartał 2015 r. Więcej
RC59 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RC60 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK IV kwartał 2015 r. Więcej
RC61 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK III kwartał 2015 r. Więcej
UC143 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. Więcej
UA47 MIiR
RCL
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2015 r. Więcej
UC144 MIiR
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r. ze zmianami Więcej
UD183 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2015 r. Więcej
RD371 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2015 r. Więcej
UA46 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 września 2014 r. z autopoprawką Więcej

do góry