Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD395 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 15 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD396 MF
Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UB30 MSZ
Artur Nowak-Far Podsekretarz Stanu MSZ IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. z autopoprawką Więcej
RD394 MPiPS
Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID211 MPiPS
Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD393 Prezes GUS
Janusz Witkowski Prezes GUS Prezes GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 września 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD391 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD392 Prezes UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD390
Sławomir Brodziński Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD195 Prezes RCL
Maciej Berek Prezes Rządowego Centrum Legislacji Prezes RCL WYCOFANY Więcej
UD193 MIiR
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2015 r. Więcej
ZD117 Prezes UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK Więcej
UD194
Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu II kwartał 2015 r. Więcej
UA52 MNiSW
Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. Więcej
UC153 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. Więcej
ZD116 MS
Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
RA5 MZ
Anna Łukasik Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2015 r. Więcej
RA4 MS
Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UA51 MON
MF
Czesław Mroczek Sekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. Więcej
ID208 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
ID209 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
ID210 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
RD388 MSW
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD389
Sławomir Brodziński Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD192 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2015 r. Więcej
RD387 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
UD191 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
IA4 MPiPS
Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 marca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
UD190 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR I kwartał 2016 r. Więcej
ZD114 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. Więcej
ZD115 MEN
Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu MEN WYCOFANY Więcej
UA50 MS
Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. ze zmianami Więcej
UC152 MIiR
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
RD386 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID207 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2015 r. a autopoprawką Więcej
RD385 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r. Więcej
ID206 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
RD383 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 marca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD384 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2015 r. Więcej
UD189 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej

do góry