Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZD119 MSW
Grzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu MSW Więcej
RD410 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD201 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. Więcej
UC162 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. Więcej
UC161 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. Więcej
RD408 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD409 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID216 MIiR
Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 lutego 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD200 MSP
RCL
Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu MSP Więcej
RC63 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS I/II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2015 r. Więcej
ID215 MIiR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. Więcej
RD407 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2015 r. Więcej
RD404 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
RD405 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON Więcej
RD406 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 maja 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD199 MKiDN
Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu MKiDN Więcej
ID214 MKiDN
Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia 2015 r. Więcej
UC160 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. Więcej
ZD118 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK Więcej
UA54 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r. ze zmianami Więcej
UC159 MKiDN
Andrzej Wyrobiec Podsekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 maja 2015 r. Więcej
UA53 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. ze zmianami Więcej
RD403 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2014 r. Więcej
UC158 Prezes UZP
Dariusz Piasta Wiceprezes Prezes UZP III kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2015 r. z autopoprawką Więcej
ID213 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
UD198 MEN
Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
UC157 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG II kwartał 2015 r. Więcej
UD197 MSiT
Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. Więcej
UC156 MS
Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu MS II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
RD401 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 maja 20515 r. w trybie obiegowym Więcej
RD402 MON
Robert Kupiecki Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 marca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID212 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. z autopoprawkami Więcej
RD400 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. z autopoprawkami Więcej
UD196 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2014 r. Więcej
UC155 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF III kwartał 2015 r. Więcej
RC62 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS WYCOFANY Więcej
UC154 UZP
Dariusz Piasta Wiceprezes UZP III kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2015 r. z autopoprawkami Więcej
RD397 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2015 r. z autopoprawkami Więcej
RD398 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG I kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lipca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD399 MSW
Grzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry