Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD437 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r. Więcej
UC171 MG
MŚ, MIiR, WUG
Anna Nemś Sekretarz Stanu MG IV kwartał 2015 r. Więcej
UD215 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu MG Więcej
UD216 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 sierpnia 2015 r. Więcej
UC172
Piotr Otawski Podsekretarz Stanu III kwartał 2015 r. Więcej
RD434 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes GUS Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD435 Prezes GUS
Janusz Witkowski Prezes GUS Prezes GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 listopada 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD436 MON
Maciej Jankowski Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 września 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID229 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
ID230 Szef Służby Cywilnej
Claudia Torres-Bartyzel Szef Służby Cywilnej Szef Służby Cywilnej ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. z autopoprawką Więcej
ID231 MSiT
Dorota Idzi Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2015 r. Więcej
ID232 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
RD430 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RC67 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS II kwartał 2015 r. Więcej
RD431 MPiPS
Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. Więcej
RD432 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS Więcej
RD433 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 października 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID228 MF
Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
UD214 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. z autopoprawką Więcej
UC170 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. z autopoprawką Więcej
ZC42 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2015 r. Więcej
UD213 Prezes UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
ID223 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. ze zmianami Więcej
ID224 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. Więcej
ID225 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu, Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. ze zmianami Więcej
ID226 MF
Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r. Więcej
ID227 MF
Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
RD429 MON
Robert Kupiecki Podsekretarz Stanu MON Więcej
UD212 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r. ze zmianami Więcej
ID220 MSW
Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r. Więcej
ID221 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR Więcej
ID222 MON
Czesław Mroczek Sekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 września 2015 r. Więcej
UC169 MIiR
MSZ, RCL
Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. Więcej
UD211 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ Więcej
RD427 MF
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD428 MAiC
Marek Wójcik Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIOZWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r. Więcej
UC168 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2015 r. Więcej
RD425 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes GUS Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD426 MAiC
Marek Wójcik Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UC166 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF III kwartał 2015 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry