Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZA13 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 października 2012 r. Więcej
ZA14 MS
we współpracy z MF
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 czerwca 2013 r. Więcej
ZA15 MS
we współpracy z MG
Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 lutego 2014 r. ze zmianami Więcej
ZA16 MS
Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
ZA17 MS
Grzegorz Wałejko Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 lipca 2012 r. Więcej
ZA18 MS
Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 czerwca 2013 r. Więcej
ZA19 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 listopada 2012 r. Więcej
ZA20 MS
Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
ZA21 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2012 r. - WYCOFANY Więcej
ZA22 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego
Michał KrólikowskiPodsekretarz Stanu MS I kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 maja 2012 r. Więcej
ZA23 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2012 r. - WYCOFANY Więcej
ZA24 MTBiGM
Janusz Żbik Podsekretarz Stanu MTBiGM WYCOFANY Więcej
ZB1 MPiPS
Radosław MleczkoPodsekretarz Stanu MPiPS Więcej
ZB2 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS Więcej
ZB3 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 marca 2013 r. Więcej
ZC1 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych MG WYCOFANY Więcej
ZC3
GIOŚ
Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu I kwartał 2012 r.(styczeń) - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 kwietnia 2012 r. (ze zmianami) Więcej
ZC4
Beata Jaczewska Podsekretarz Stanu I kwartał 2012 r.(marzec) - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 14 sierpnia 2012 r. (ze zmianami) Więcej
ZD1 MAiC
Włodzimierz KarpińskiSekretarz Stanu MAiC WYCOFANY Więcej
ZD2 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 grudnia 2013 r. z autopoprawką Więcej
ZD3 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 października 2013 r. Więcej
ZD4 Szef Służby Celnej
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD5 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2012 r. - WYCOFANY Więcej
ZD6 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 lutego 2013 r. Więcej
ZD7 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 października 2012 r. z autopoprawką Więcej
RD97 MRiRW
Andrzej Butra Podsekretarz Stanu MRiRW WYCOFANY Więcej
ZC5 MF
Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 lipca 2012 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry