Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD53 MSP
Rafał Baniak Podsekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 kwietnia 2013 r. Więcej
RD165 MSP
Tomasz Lenkiewicz Podsekretarz Stanu MSP WYCOFANY Więcej
UD54 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UA22 MS
Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu, Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 25 czerwca 2013 r. z autopoprawką Więcej
RD164 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD52 MIiR
we współpracy GITD
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR WYCOFANY Więcej
UD50 MIiR
we współpracy GITD
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD51 MTBiGM
Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. ze zmianami Więcej
ZD53 MIiR
Zbigniew Klepacki Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2014 r. Więcej
ZD54 MTBiGM
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 listopada 2012 r. Więcej
UD52 MTBiGM
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 14 maja 2013 r. Więcej
UC71
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu WYCOFANY Więcej
UC70 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych MG III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 listopada 2013 r. ze zmianami Więcej
ZD51
Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2014 r. Więcej
RD163 MTBiGM
Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu MTBiGM WYCOFANY Więcej
UB9 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
ZD50 MAiC
Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 stycznia 2013 r. Więcej
UD49 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 listopada 2012 r. Więcej
ZD49 MF
we współpracy z MZ
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UD47 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 września 2012 r. Więcej
UD48 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 października 2012 r. (ze zmianami) Więcej
UC69 MF
Andrzej Parafianowicz Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r. Więcej
RD162 MTBiGM
Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 grudnia 2012 r. Więcej
RD158 MSW
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 października 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD159 MAiC
Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD160 MSW
Michał Deskur Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 października 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD161 MTBiGM
Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 lipca 2013 r. Więcej
RD155 MG
Mieczysław Kasprzak Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 stycznia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD156 MG
Mieczysław Kasprzak Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 stycznia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD157 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
UD46 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 października 2012 r. (ze zmianami) Więcej
ID74 MZ
Anna Łukasik Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r. ze zmianami Więcej
UD45 MF
Mirosław Sekuła Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 listopada 2012 r. Więcej
ID72 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 lipca 2013 r. Więcej
UC68 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 1 października 2013 r. ze zmianami Więcej
ID73 MTBiGM
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. Więcej
RD154 MS
Stanisław Chmielewski Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 października 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
UC67 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG IV kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2012 r. Więcej
RD152 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 sierpnia 2012 r. Więcej
UD43 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2014 r. Więcej

do góry