Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD198 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. dr Mirosław Różański Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD61 MKiDN
Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN WYCOFANY Więcej
ZB8 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 maja 2013 r. Więcej
UD60 UOKiK
Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 lipca 2013 r. z autopoprawką Więcej
ID83 MTBiGM
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 marca 2013 r. z autopoprawką Więcej
ID84 MKiDN
Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2012 r. Więcej
UC78 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 grudnia 2013 r. Więcej
ZD59 MNiSW
Maria Orłowska Sekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 kwietnia 2013 r. Więcej
ZD60 MNiSW
dr hab. Daria Lipińska - Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r. z autopoprawką Więcej
ZD58 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 29 stycznia 2013 r. Więcej
RD190
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody Więcej
RD191
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody Więcej
RD192
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 listopada 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD193
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody Więcej
RD189 MTBiGM
Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Katarzyna Szarkowska Dyrektor Generalny MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 stycznia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD59 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 29 października 2013 r. ze zmianami Więcej
UA26 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 grudnia 2012 r. Więcej
ZD57 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
UD57 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 stycznia 2013 r. Więcej
UC76 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 sierpnia 2013 r. Więcej
UC77 MG
Hanna Trojanowska Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej MG III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. Więcej
ZC29 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 września 2013 r. ze zmianami Więcej
ZA31 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 lipca 2013 r. ze zmianami Więcej
ZC30
Piotr Grzegorz Woźniak Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 września 2013 r. Więcej
UD58 MTBiGM
Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 14 maja 2013 r. ze zmianami Więcej
RD186 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD187 MSW
Roman Dmowski Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 grudnia 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD188 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2012 r. w trybie obiegowym Więcej
RD185 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. dr. Mirosław Różański Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID78 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID79 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID80 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID81 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID82 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC31 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC32 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC33 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC34 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC35 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC36 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry