Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC92 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW IV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. ze zmianami Więcej
UC93 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r. Więcej
ZD71 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD99 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK WYCOFANY Więcej
RD217 UOKiK
Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK WYCOFANY Więcej
RD214 MAiC
Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD215 MSW
Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD216 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 czerwca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UC91 MIiR
RCL
Janusz Żbik Podsekretarz Stanu MIiR I/II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r. Więcej
RC38
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 25 czerwca 2013 r. ze zmianami Więcej
UD97 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
ID98 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 8 kwietnia 2014 r. Więcej
ID99 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 sierpnia 2013 r. z autopoprawką Więcej
UD98 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 września 2013 r. Więcej
ID100 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 maja 2013 r. z autopoprawką Więcej
ID101 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 maja 2013 r. Więcej
ID102 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 września 2013 r. Więcej
ID103 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 czerwca 2013 r. Więcej
UD95 MEN
Przemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 czerwca 2013 r. Więcej
UD96 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 października 2013 r. Więcej
ZD70 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. z autopoprawką Więcej
ZD69 MSP
Urszula Pasławska Podsekretarz Stanu MSP WYCOFANY Więcej
UD92 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UC90 MNiSW
RCL
prof. dr hab. Marek Ratajczak Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r. Więcej
UD93 MNiSW
prof. Maria Elżbieta Orłowska Sekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. z autopoprawką Więcej
UA31 MG
Arkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu MG II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. z autopoprawką Więcej
UB15 MEN
Przemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 listopada 2013 r. ze zmianami Więcej
UD94 MF
Dorota Podedworna - Tarnowska Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. Więcej
UB16
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody WYCOFANY Więcej
RD212 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD213 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD68 MZ
Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 września 2013 r. Więcej
UC89 MG
Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu MG II kwartał 2013 r. (maj) - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 maja 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD91 Szef Służby Cywilnej
Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej Szef Służby Cywilnej Więcej
ID97 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2013 r. ze zmianami Więcej
UC88 MRiRW
RCL
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 lipca 2013 r. Więcej
RD211 UOKiK
Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel Prezes UOKiK Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 maja 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UB14 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2013 r. ze zmianami Więcej
UD88 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 14 stycznia 2014 r. z autopoprawką Więcej
UC86
RCL
Marcin Korolec Sekretarz Stanu IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2014 r. Więcej

do góry