Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZD79 MS
Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. Więcej
ZD80 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UB19 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. z autopoprawką Więcej
ID109 MG
Ilona Antoniszyn - Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 7 stycznia 2014 r. ze zmianami Więcej
ID110 MIiR
Adam Zdziebło Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 września 2014 r. Więcej
RD226 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 lipca 2013 r. Więcej
RD227 MSZ
Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych MSZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD76 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS Więcej
ZD77 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS Więcej
ID107 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 31 grudnia 2013 r. Więcej
UD105 MSW
we współpracy z Biurem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych KPRM
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
UD106 MSW
we współpracy z Biurem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych KPRM
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła z autopoprawką 18 marca 2014 r. Więcej
UD107 MSW
we współpracy z Biurem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych KPRM
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW WYCOFANY Więcej
ID108 MSW
Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 kwietnia 2014 r. Więcej
RD225 MTBiGM
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 25 października 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD75 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 czerwca 2014 r. Więcej
UB17 MS
Wojciech Hajduk Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UD108 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2014 r. ze zmianami Więcej
UB18 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. Więcej
UD103 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r. Więcej
UD104 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 czerwca 2014 r. Więcej
RD224 MEN
Przemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID106 MEN
Przemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UA33 MS
Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 marca 2014 r. ze zmianami Więcej
RD223 MG
Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD102 MNiSW
dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. ze zmianami Więcej
ZC33 MRiRW
Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 października 2014 r. Więcej
ID104 MTBiGM
Andrzej Massel Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD74 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2014 r. Więcej
RD221 MAiC
Magdalena Młochowska Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 lipca 2013 r. Więcej
UD101 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r. Więcej
RD222 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UA32 MG
we współpracy z MF, MS, MŚ, MPiPS, MRiRW, MSP, GIODO, UOKIK, GUS w zakresie właściwości
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 czerwca 2014 r. ze zmianami Więcej
ID105 MIiR
Elżbieta Bieńkowska Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. ze zmianami Więcej
ZD72 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 czerwca 2014 r. Więcej
RD218 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW WYCOFANY Więcej
RD219 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW WYCOFANY Więcej
RD220 MSW
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW WYCOFANY Więcej
ZD73 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r. Więcej
UD100 MIiR
Paweł Olszewski Sekretarz Stanu MIiR Więcej

do góry