Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD116 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 22 października 2013 r. Więcej
UD117 MSiT
Tomasz Półgrabski Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2014 r. Więcej
RC39 UOKiK
Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK IV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC40 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK IV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministórw przyjęła 30 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD112 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS WYCOFANY Więcej
ID124 MTBiGM
Patrycja Wolińska - Bartkiewicz Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 1 października 2013 r. ze zmianami Więcej
UD113 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. Więcej
RD238 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD111 MEN
Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 1 października 2013 r. Więcej
UA35 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 7 stycznia 2014 r. z autopoprawką Więcej
UA36 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r. Więcej
UC95 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 grudnia 2013 r. Więcej
ID114 MRR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MRR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID115 MIiR
Adam Zdziebło Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. z autopoprawką Więcej
ID116 MIiR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. Więcej
ID117 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. Więcej
ID118 MIiR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. Więcej
ID119 MIiR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. Więcej
ID120 MIiR
Marcin Kubiak Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r. Więcej
ID121 MIiR
Marcin Kubiak Podsekretarz Stanu MIiR WYCOFANY Więcej
ID122 MIiR
Marcin Kubiak Podsekretarz Stanu MIiR WYCOFANY Więcej
ID123 MIiR
Marcin Kubiak Podsekretarz Stanu MIiR WYCOFANY Więcej
RD236 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD237 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 maja 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UA34 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. ze zmianami Więcej
RD231 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r. Więcej
RD232 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. Więcej
RD233 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 lutego 2014 r. Więcej
RD234 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej, gen. broni Mieczysław Gocuł Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 22 października 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD235 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej, gen. broni Mieczysław Gocuł Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 września 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD110 RCL
Piotr Gryska Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji RCL ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 sierpnia 2013 r. Więcej
ID112 MTBiGM
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 listopada 2013 r. Więcej
ID113 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF Więcej
RD229 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 sierpnia 2013 r. Więcej
ID111 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 sierpnia 2013 r. Więcej
RD230 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r. Więcej
RD228 MSW
Rafał Magryś Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 września 2013 r. Więcej
UD109 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 24 września 2013 r. Więcej
UC94 MKiDN
Andrzej Wyrobiec Podsekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2015 r. Więcej
ZD78 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r. Więcej

do góry