Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD252 GUS
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD253 GUS
Janusz Witkowski Przes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD133 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 listopada 2013 r. ze zmianami Więcej
UC105 MZ
Sławomir Neumann Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
UD132 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS I kwartał 2015 r. - WYCOFANY Więcej
UC104 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS II kwartał 2015 r. Więcej
RD250 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
RD251 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2015 r. Więcej
ID141 MIiR
Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR Więcej
ZD86 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 8 kwietnia 2014 r. Więcej
ZD87 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS Więcej
UD131 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r. Więcej
RD249 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RC49 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID140 MRR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MRR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD248 MSP
Zdzisław Gawlik Sekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD130 MZ
Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu MZ Więcej
ID137 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2013 r. Więcej
ID138 MKiDN
przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków
Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r. ze zmianami Więcej
UC102 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. Więcej
ID139 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2014 r. Więcej
UC103 MZ
Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. z autopoprawką Więcej
UC101
Marcin Korolec Sekretarz Stanu IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UD129 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 października 2013 r. Więcej
ID134 MKiDN
Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r. Więcej
ID135 MKiDN
Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r. Więcej
ID136 MKiDN
Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r. Więcej
RC43 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RC44 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RC45 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW WYCOFANY Więcej
RC46 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC47 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC48 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW WYCOFANY Więcej
RC42 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW WYCOFANY Więcej
RD247 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej, gen. bryg.Grzegorz Sodolski Dyrektor Departamentu Budżetowego MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RC41 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD246 MF
we współpracy z MZ
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu, Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 maja 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UB20 RCL
Jacek Krawczyk Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji RCL ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2013 r. Więcej
UC100 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. ze zmianami Więcej
ID130 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry