Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID161 MON
Robert Kupiecki Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2014 r. Więcej
UC115 MZ
Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. ze zmianami Więcej
UA41 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2014 r. Więcej
UC116
Janusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca 2015 r. Więcej
ZD94
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu WYCOFANY Więcej
ID159 MIiR
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD147 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ Więcej
UD148 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 maja 2014 r. Więcej
ID160 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r. Więcej
RD304 MF
Jacek Dominik Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID158 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 22 kwietnia 2014 r. Więcej
RD305 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD146 MNiSW
dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. z autopoprawkami Więcej
RD303 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UB27 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS I/II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 marca 2014 r. ze zmianami Więcej
UA40 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła ze zmianami 15 kwietnia 2014 r. Więcej
ID157 MSW
Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2017
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r. Więcej
ID156 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. Więcej
UB26 RCL
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r. Więcej
RD299 MRiRW
Krystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD300 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD301 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD302 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD93 MSW
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW Więcej
UA39 RCL
Tomasz Szubiela Podsekretarz Stanu MSW II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2014 r. Więcej
ZD92 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW Więcej
RB2 MF
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 września 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD298 MSZ
Artur Nowak-Far Podsekretarz Stanu MSZ WYCOFANY Więcej
ID155 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 lutego 2014 r. Więcej
ID154 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG Więcej
UC114 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r. Więcej
UC113 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. Więcej
UB25 MF
Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. Więcej
ID153 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r. Więcej
RD297 MPiPS
Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD145 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r. Więcej
RD296 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD143 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 lutego 2014 r. ze zmianami Więcej
UD144 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF Więcej
UB24 RCL
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 września 2014 r. Więcej

do góry