Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC136 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS I kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r. Więcej
RD353 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2014 r. z autopoprawką Więcej
ID197 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD173 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2015 r. Więcej
RD351 MG
Jerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 9 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD352 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 października 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UC135 MRiRW
RCL
Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2014 r. ze zmianami Więcej
UD172 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF Więcej
ZD109 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW Więcej
UD171 MSW
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UC134 MPiPS
Jarosław Duda Sekretarz Stanu MPiPS III/IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 października 2014 r. Więcej
ID196 MZ
Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD350 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 marca 2015 r. Więcej
UC133
Janusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. z autopoprawką oraz ze zmianami Więcej
ZD108
Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Więcej
ZD107 MSZ
Henryka Mościcka-Dendys Podsekretarz Stanu MSZ WYCOFANY Więcej
ID195 MIiR
Dorota Pyć Podsekretarz Stanu MIiR Więcej
ID194 MIiR
Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 marca 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UC132 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. Więcej
UD170 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. - WYCOFANY Więcej
ZD106 MIiR
Paweł Orłowski Podekretarz Stanu MIiR WYCOFANY Więcej
UC131 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2015 r. Więcej
RD349 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2014 r. Więcej
ZC40 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF II kwartał 2015 r. Więcej
UD167 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF Więcej
UD168 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR I kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 marca 2015 r. z autopoprawką Więcej
UD169 MIiR
Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2015 r. Więcej
ZC39 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r. Więcej
RD347 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD348 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD105 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG Więcej
RD346 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2014 r. Więcej
UD165
Piotr Otawski Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2015 r. Więcej
RD345 MRiRW
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UD166 MPiPS
Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 maja 2015 r. z autopoprawką do OSR Więcej
UB29 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 sierpnia 2014 r. Więcej
RD343 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. Więcej
ID193 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD344 MSW
Grzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD164 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r. ze zmianami Więcej

do góry