Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik Finansowy

Mariusz Jerzy Golecki

Rzecznik Finansowy działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Akt powołania wymaga wcześniejszego wniosku ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Adres:

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. (+48) 22 333 73 26, 22 333 73 27
faks (+48) 22 333 73 29

www.rf.gov.pl
e-mail: biuro@rf.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 25.03.2011
Data modyfikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Powęska, Departament Kontroli i Nadzoru KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry