Skład Rady Ministrów

Zgodnie z art. 147 konstytucji Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani Wiceprezesi Rady Ministrów. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić funkcję ministra. W skład Rady Ministrów wchodzą także przewodniczący komitetów, jeżeli tak stanowią odrębne ustawy.

Prezes Rady Ministrów

Wiceprezesi Rady Ministrów:

  • Piotr GLIŃSKI - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  • Jarosław GOWIN - wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • Beata SZYDŁO - wiceprezes Rady Ministrów

Ministrowie:

  • Joanna KOPCIŃSKA - sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu
Data publikacji : 09.01.2018

Data modyfikacji : 11.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 108500