Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

17.01.2019 09:22 Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu