Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

10.12.2018 12:00 -

Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia podyktowana jest zmianą ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) związaną z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730). Na podstawie art. 4 tej ustawy zmieniono zakres podmiotowy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, poprzez wskazanie nowej formacji, tj. Straży Marszałkowskiej. Nowe brzmienie art. 61 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przewiduje równorzędność stopni funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej ze stopniami obowiązującymi w Straży Granicznej. Utworzenie Straży Marszałkowskiej powoduje konieczność dostosowania przepisów dotyczących równorzędności stopni służbowych Straży Granicznej ze stopniami Straży Marszałkowskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

10.12.2018 12:00 -

W związku z wejściem w życie z dniem 20 maja 2018 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730) niezbędne jest opracowanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej, które będzie dostosowane do nowego stanu prawnego poprzez uwzględnienie w jego treści nowej formacji, tj. Straży Marszałkowskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

10.12.2018 12:00 - MSWiA

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

10.12.2018 12:00 - Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

10.12.2018 12:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

10.12.2018 12:00 - MSWiA

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

10.12.2018 12:00 - I kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

10.12.2018 12:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

10.12.2018 12:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej


do góry