Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

21.12.2018 10:24 Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

do góry