Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

09.09.2019 14:45 III kwartał 2019 r. III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym

do góry