Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.01.2019 09:40 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r.

do góry