Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.01.2019 09:40 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r.