Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

03.01.2019 10:00 -

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku sukcesywnego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA) nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego mają być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Z uwagi na fakt, że 2019 r. jest dopiero drugim rokiem obowiązkowego składania wniosków w postaci elektronicznej, proces ten może nadal stwarzać trudność dla niektórych beneficjentów. Należy więc wdrożyć rozwiązania, które uproszczą ten proces i dzięki temu ułatwią sprawne wywiązanie się z ww. obowiązku wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

03.01.2019 10:00 -

Istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
1. przedłużenie na 2019 r. możliwości składania – zamiast wniosku o przyznanie płatności – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (w 2018 r. z możliwości tej skorzystało ok. 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. z możliwości tej skorzysta podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego);
2. rozszerzenie nałożonego na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązku przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, na wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

03.01.2019 10:00 - MRiRW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

03.01.2019 10:00 - Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

03.01.2019 10:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

03.01.2019 10:00 - MRiRW

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

03.01.2019 10:00 - I kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

03.01.2019 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

03.01.2019 10:00 -

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw


do góry