Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

04.07.2019 16:55 III kwartał 2019 r. III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 21 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym

do góry