Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

01.03.2016 10:10

Potrzeba wprowadzenia planowanych rozwiązań wynika przede wszystkim z konieczności:
1) usprawnienia pracy urzędów stanu cywilnego (pkt 2.1, 2.3, 2.6 zgłoszenia);
2) wyeliminowania z obrotu prawnego aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych zarejestrowanych błędnie w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych  lub błędnego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego (pkt 2.2);
3) usunięcia zaległości w obsłudze wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego w dużych urzędach stanu cywilnego (pkt 2.5).

Potrzeba wprowadzenia planowanych rozwiązań wynika przede wszystkim z konieczności:
1) usprawnienia pracy urzędów stanu cywilnego (pkt 2.1, 2.6 zgłoszenia);
2) wyeliminowania z obrotu prawnego aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych zarejestrowanych błędnie w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych  lub błędnego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego (pkt 2.2);
3) usunięcia zaległości w obsłudze wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego w dużych urzędach stanu cywilnego (pkt 2.5).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

01.03.2016 10:10

1. Możliwość przyznawania przez kierownika urzędu stanu cywilnego uprawnień pracownikom urzędu stanu cywilnego do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego.
2. Wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych.
3. Brak konieczności ustanawiania kuratora, w sytuacji niemożności doręczenia osobie, której dotyczy akt stanu cywilnego powiadomienia o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
4. Określenie liczby egzemplarzy wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczeń stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz liczby, załączanych do tego zaświadczenia, formularzy zaświadczeń niezbędnych do wypełnienia przez duchownego udzielającego małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilnoprawne.
5. Umożliwienie wydawania, na wniosek, odpisów aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego, bez konieczności przenoszenia aktów do rejestru stanu cywilnego, pod warunkiem, że nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w tym akcie w postaci wzmianki dodatkowej lub przypisku.
6. Zwolnienie kierowników urzędu stanu cywilnego z obowiązku przenoszenia do rejestru aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. lub do których w tym czasie dołączono wzmianki dodatkowe, czy przypiski.

1. Możliwość przyznawania przez kierownika urzędu stanu cywilnego uprawnień pracownikom urzędu stanu cywilnego do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego.
2. Wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych.
3. Określenie liczby egzemplarzy wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczeń stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz liczby, załączanych do tego zaświadczenia, formularzy zaświadczeń niezbędnych do wypełnienia przez duchownego udzielającego małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilnoprawne.
4. Umożliwienie wydawania, na wniosek, odpisów aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego, bez konieczności przenoszenia aktów do rejestru stanu cywilnego, pod warunkiem, że nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w tym akcie w postaci wzmianki dodatkowej lub przypisku.
5. Zwolnienie kierowników urzędu stanu cywilnego z obowiązku przenoszenia do rejestru aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. lub do których w tym czasie dołączono wzmianki dodatkowe, czy przypiski.


do góry