Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

04.03.2016 10:11

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania przez ogłaszającego przetarg ogłoszeń o przetargu na wybór podmiotu dokonującego analizy w dzienniku ogólnopolskim, które będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania przez ogłaszającego przetarg ogłoszeń o przetargu na wybór podmiotu dokonującego analizy w dzienniku ogólnopolskim, które będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

04.03.2016 10:11 - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym

do góry