Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

17.12.2015 15:00 -

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania przez ogłaszającego przetarg ogłoszeń o przetargu na wybór podmiotu dokonującego analizy w dzienniku ogólnopolskim, które będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

17.12.2015 15:00 -

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana §8 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia polegająca na rezygnacji z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim na rzecz ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogłaszającego przetarg.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

17.12.2015 15:00 - MSP

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

17.12.2015 15:00 - Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

17.12.2015 15:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

17.12.2015 15:00 - MSP

Typ dokumentu

17.12.2015 15:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

17.12.2015 15:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej


do góry