Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

28.12.2018 09:00 -

Potrzeba usprawnienia działań podejmowanych w celu reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Rezultatem działań będzie utworzenie zintegrowanej sieci badawczej. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

28.12.2018 09:00 -

Powierzenie Sekretarzowi Stanu w MNiSW funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.
Do zadań Pełnomocnika będzie należeć:
1)  monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy reformującej funkcjonowanie instytutów badawczych;
2)  koordynacja prac dotyczących przygotowania rozwiązań organizacyjnych związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.
W celu wykonywania swoich zadań pełnomocnik będzie współdziałał z organami administracji rządowej, a także będzie mógł współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

28.12.2018 09:00 - MNiSW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

28.12.2018 09:00 - Piotr Dardziński Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

28.12.2018 09:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

28.12.2018 09:00 - MNiSW

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

28.12.2018 09:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

28.12.2018 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

28.12.2018 09:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych


do góry