Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID98
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Spośród 27 śmigłowców EC 135 użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) w służbie HEMS w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 23 śmigłowce zostały dostarczone w latach 2009 – 2010 i wkrótce będą kolejno osiągać nieprzekraczalne limity użytkowania w stosunku do silników i przekładni głównych. Proces będzie dotyczył wszystkich 48 silników użytkowanych w tej grupie śmigłowców oraz 19 przekładni głównych. LPR w omawianej części floty posiada 48 silników typu Pratt Whitney Canada PW206 w wariantach: B2 (36 szt.) oraz B3 (12 szt.), z których 46 jest zainstalowanych w latających śmigłowcach, a 2 (po jednym w każdym wariancie) stanowią rezerwę magazynową na wypadek awarii. Śmigłowce, w których silniki osiągną nieprzekraczalne limity użytkowania, nie mogą podlegać dalszej eksploatacji. W każdym śmigłowcu jest zamontowana jedna przekładnia główna oraz dwa silniki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zakup 48 silników typu Pratt Whitney PW206 w wariantach: B2 (35 szt.) oraz B3 (13 szt.) do śmigłowców EC 135.
2. Zakup 19 przekładni głównych do śmigłowców EC 135.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry