Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD224
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 583) zaistniała konieczność zmiany siedziby AMW INVEST Sp. z o.o. w związku z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AMW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki. W związku z czym, projekt rozporządzenia przewiduje zmianę siedziby AMW INVEST Sp. z o.o., zamiast siedziby we Wrocławiu zostanie wpisana siedziba w Warszawie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie dokonano stosownej zmiany w określeniu nazwy siedziby AMW INVEST Sp. z o.o., z Wrocławia na Warszawę.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.10.2020
do góry