Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD545
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dnia 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), która m.in. nałożyła nowe zadania dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: NASK). W związku z powyższym, pojawiła się potrzeba zmiany rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aby nie powtarzać postanowień ustawowych, zmieniono przepisy w rozporządzeniu przez odniesienie  się wprost do ww. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
CSIRT NASK już obecnie realizuje swoje zadania ustawowe, rozporządzenie ma charakter porządkujący i organizacyjny.
Dodano również określoną w art. 26 ust. 9 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotację podmiotową, jako źródło finansowania działalności NASK.
Ponadto w zakresie zasad uzyskiwania dotacji podmiotowych ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) zastąpiono ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. ¬– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), która uchyliła ustawę o zasadach finansowania nauki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKarol Okoński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry