Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD93
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, z późn. zm.) wynika z możliwości finansowych podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz z podpisanego w dniu 19 listopada 2018 r. Porozumienia między Ministrem Sprawiedliwości oraz Niezależnym Samorządnym Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Ustalenie nowej wielokrotności kwoty bazowej określającej wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wynosi 3,71 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 696).
Projektowane rozporządzenie przewiduje podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do poziomu 3,81 od dnia 1 stycznia 2020 r.
Oczekiwanym efektem podwyższenia przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie podwyższenie uposażeń funkcjonariuszom, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie rotacji kadr w Służbie Więziennej i podniesienie poziomu satysfakcji zawodowej z tytułu pełnionej służby.
Środki finansowe na wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2020 r. w związku ze wzrostem wielokrotności o 0,10 oraz wydatki relacjonowane do uposażeń zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w części 37 - Sprawiedliwość w ramach środków na funkcjonowanie Służby Więziennej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Wójcik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.04.2020
do góry