Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD171
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły w roku bieżącym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących zmian granic gmin i miast, nadania statusu miasta miejscowościom, zmiany nazwy gminy oraz zmiany siedziby władz gminy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry