Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD532
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły w roku bieżącym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zmian granic gmin i miast, nadania statusu miasta miejscowościom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć  wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.07.2019
do góry