Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD315
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw ma na celu głównie uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach
w gospodarstwie rolnym. Pozostałe zmiany dotyczą trybu wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i wydatkowania środków z Funduszu Składkowego oraz zmiany upoważnienia do wydania rozporządzenia dotyczącego gospodarki finansowej KRUS (art. 83).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany mają na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym przez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z tytułu wykonywania której pomocnicy będą podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.03.2018
Rejestr zmian