Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD486
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ze względu na ostatnie działania Ministerstwa Zdrowia w obszarze e-zdrowia (m.in. wprowadzenie e-recepty, pilotaż e-skierowania), koniecznym jest dodanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2004 r. poz. 1) przepisu umożliwiającego nadawanie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” również dla wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się dodanie pkt 10 w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia, zgodnie z którym możliwe stanie się nadawanie odznaki za zasługi dla wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 12 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.06.2019
Rejestr zmian