Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD222
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Objęcie ochroną przewiedzianą w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz.117, z późn. zm.) spółki Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem - Mesko” sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie ze względu na istotne znaczenie tej spółki dla bezpieczeństwa państwa.
Dla objęcia ww. spółki ochroną niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz. U. 2019 poz. 2501 z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w celu objęcia spółki Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem - Mesko” sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 października 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2020
do góry