Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD500
Tytuł

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie zawierał przepisy dostosowujące regulacje prawne, w tym zawarte w wybranych ustawach, do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 i umożliwi prawidłową jej realizację.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanych przepisów zostaną uzupełnione po określeniu rozwiązań, które będą zwarte w tym projekcie oraz otrzymaniu informacji w tym zakresie od właściwych dysponentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry